Arsenik İçeren Gıdalar ve Arsenik Zehirlenmesi

arsenik içeren gıdalar

Arsenik Nedir? Arsenik Nerelerde Kullanılır?

Arsenik; As sembolü ile gösterilen bir elementtir. Yer kabuğunun yüzey kısmında çok az miktarda bulunur. Ancak tarım ilaçları (pestisitler) içerisinde arsenik bulunması sebebi ile yapılan araştırmalarda tarım topraklarından normal miktarın yüzlerce misli arseniğe rastlanmıştır. Normal deniz suyunda milyonda 10 oranında bulunur ki bu oran normaldir. Kurşun ve Bakır yataklarında arsenik cevherleri yoğun olarak bulunur.

Arsenik oldukça zehirli bir maddedir; bazı arsenik bileşiklerinin 0,05 gramı dahi öldürücü etkidedir. 0.05 gramın altında ise belirli bir miktara kadar güçlü zehirlenmelere neden olur.

Arsenik Nerelerde Kullanılır?

Elementer halde arseniğin kullanımı kısıtlı olup daha çok bileşikler halinde kullanılmaktadır. Arsenikli bileşikler; bazı çeşit boyaların imalatında, seramik üretiminde, fare zehri, böcek ve tarım ilaçları, bazı ilaçlar, duvar kağıtları, ahşap koruma malzemelerinde, kaplamacılıkta, bazı alaşımların üretiminde, tüfek saçmaları gibi alanlarda kullanılır. Ayrıca 19. ve 20.yy’da frengi hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Arsenikli bileşiklerin kimyasal silah olarak kullanılabileceği de bilinmektedir. Eski zamanlarda insanların tunç yapımında arseniği kullandığı tespit edilmiştir.

Arsenik İçeren Besinler Nelerdir? Arsenik Zehirlenmesi Nedir?

Arsenik; bazı su kaynaklarında bulunabilir. Pirinç; arsenik içerebilen diğer bir besin maddesidir. Yapılan bazı araştırmalarda; bazı meyve sularında, kırmızı et ve tavuk eti ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, sanayi atıklarının boşaltıldığı su yataklarından elde edilen balık ve diğer su ürünlerinde rastlanılabilmektedir. Pestisitler nedeni ile bazı meyve ve sebzelerde arseniğe rastlanılabilir. Bu nedenle satın alınan meyve ve sebzeler bol su ile durulanmalıdır. Bazı bebek mamalarında da arseniğe rastlanılmıştır.

İnsanlarda arsenik zehirlenmesi en çok böcek ilaçlarının ağız ve solunum yolu ile vücuda alınması sonucu görülür. Ayrıca çeşitli nedenlerle içme sularına karışan arseniğin zehirlenmelere neden olduğu bilinir. Arsenik içeren meyve ve sebzelerin vücutta birikmesi de zehirlenmelere neden olabilir. Doz ve maruz kalma süresine göre akut zehirlenme ve kronik zehirlenme görüşebilir. Akut zehirleme aniden yüksek doz nedeniyle oluşan zehirlenmedir, akut zehirlenmesinin belirtileri; kusma, bulantı, ağız ve boğazda yanma hissi, karın ağrısı, dolaşım bozuklukları, kalp yetersizliği ve ölüm gibi sonuçlar görülebilir. Kronik zehirlenme ise uzun süreli küçük dozlarda maruz kalma neticesinde görülür. Etkileri daha yavaş ilerler. Kronik zehirlenme belirtileri; aşırı güçsüzlük ve yorgunluk, sindirin ve boşaltım sorunları, sinir sistemi sorunları, deri tümörleri sayılabilir.

Arseniğin Kimyasal Özellikleri Nelerdir? 

Arseniğin atom numarası 33, atom ağırlığı ise 74.91’dir. Periyodik cetvelde 5 A grubunda yer alır. Metal ve ametal arası özellikler gösterir. Gri arsenik 610 derecede katı halden direk gaz haline geçerek süblimleşme özelliği gösterir. Bu özelliği arseniği daha tehlikeli yapmaktadır. 400 derecenin üzerinde arsenik yanıcı bir hal alabilir.

Arseniğin doğada; sarı, gri ve siyah arsenik olmak 3 allotropu bulunur. Doğada genel olarak bileşikler halindedir. En çok bulunan mineral arsenopirit (FeS2FeAs2)’dir. Diğer bileşikler olarak realgar (As4S4, tüy dökmede kullanılan zehirli bir bileşik olan zırnık), orpigmen As2S3 ve NiAsS(arsenik nikel sülfür)

Sağlıcakla Kalınız…

Sorgum-Sürüge Darısı Nedir-Nasıl Kullanılır?

sorgum nedir, süpürge darısı nedir

Sorgum-Süpürge Darısı Nedir? Sorgum Nerelerde Yetişir?

Sorgum otu;bilimsel adı sorghum bicolor olan buğdaygiller familyasına ait bir tahıl türüdür. Dünya üzerinde 25’den fazla sorgum türü bulunur. Genel olarak bir yem bitkisi olarak bilinmesine rağmen son yıllarda kinoa gibi popüler bir besin maddesi olmuştur. Dünyada ilk yetiştirildiği yerin Kuzey Afrika olduğu düşünülür ve 3000 yıldır kullanıldığına dair veriler bulunmaktadır. Ülkeden ülkeye ismi değişmekle birlikte; gine mısırı, kafir mısırı, süpürge darısı gibi isimlerle bilinir. Özellikle açlık sorunu ile yaşamak sorunda kalan bazı ülkeler için çok önemli bir besindir.

Dünya üzerinde en büyük sorgum üreticisi ABD’dir. ABD’den sonra Meksika, Sudan, Nijer ve Hindistan en büyük üreticiler arasındadır. Dünya üzerinde yetişen pek çok türü bulunur. Ülkemizde yetişen türü özellikle Trakya bölgemizde süpürge darısı olarak bilinir. Süpürge darısı olarak bilinen bu tür yerel olarak süpürge yapımından yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Sorgumun Kullanım Alanları? Sorgumun Özellikleri Nelerdir? 

Sorgum bitkisi; buğday ve mısır ile diğer tahıl ürünlerine alternatif hemen her alanda kullanılabilir. Kuskus, yulaf lapası gibi lapası, ekmek, pasta ve kek yapımında kullanılabilir. Silaj, hayvan yemi, duvar kaplama ve şıra yapımında da kullanılır. Ayrıca birası yapılabilir. Bazı ülkelerde pek çok içeceğin temel maddesidir. Hindistan’ın meşhur ekmeklerinden roti ve Meksika’nın ünlü tortilla ekmekleri sorgum unundan yapılmaktadır. Ayrıca etil alkol yapımında da kullanılmaktadır. Sorgumdan elde edilen etil alkol, ABD’de araçlarda yakıt tasarrufu amacıyla kullanılmaktadır.

Benzer şekilde; süpürge darısı sorgumu kağıt sanayisi, hayvan yemi, çit yapma gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Süpürge darısı un yapımında da kullanılmaktadır. Sorgumun diğer türlerine benzer kullanım şekilleri bulunur.

Sağlıcakla Kalınız..

 

Abanoz Ağacı Nedir? Abanoz Ağacı Nasıl Kullanılır?

abanoz ağacı nerelerde kullanılır

Abanoz Ağacı Nedir?

Abanoz ağacı; Latince adı Diospyros ebenum olan bir ağaçtır. Abanozağacıgiller familyasına ait ağaçlara verilen genel addır. Trabzon hurması ve kara sapot (çikolata) meyvesi Abanozgiller familyasına ait ağaç türleridir.  Daha çok Çin ve Hindistan’da yetişen bir ağaçtır. Ülkemizde tabii olarak bulunmayan ancak yetiştirebilen bir bitkidir.

Abanoz Ağacının Özellikleri Nelerdir? Abanoz Ağacı Nasıl Kullanılır?

 • Odunu oldukça sert ve dayanıklıdır. Bu nedenle mobilya yapımında kullanılır. Bu ağaçtan yapılan mobilyalar oldukça değerli kabul edilir.
 • Bazı müzik aletlerinin yapımından sıklıkla kullanılır. Klarnet yapımında, bazı telli çalgıların kulak kısımlar, kemanlar için tuşe tahtaları bu ağaçtan yapılmaktadır.
 • Odunun iç kısmı oldukça siyah renktedir. En karakteristik özelliklerinin biri rengini parlak siyah renkte olmasıdır. Ancak kırmızı ve yeşil renklerde abanoz türleri bulunur.
 • Çok eski zamanlardan beri lüks sayılabilecek baston, kadeh ve asa yapımında kullanılmıştır. Bazı kralların tahtları da abanozdan yapılmıştır. Abanoz ağacından heykeller de yapılmıştır. Ayrıca bazı ibadethanelerin ve sarayların yapımında kullanılmıştır.
 • Takı yapımında da kullanılmaktadır. Abanoz yüzükler, tespihler, saat, yüzük, kolye ve küpeler oldukça rağbet görmüştür.
 • Kerestesi oldukça zor yontulur. Abanoz kerestesi neredeyse taş kadar sert ve sağlamdır. Bu nedenle dayanıklı malzemelerin yapımında kullanılabilir.
 • Siyah rengin yanında kırmızı abanoz ve yeşil abanoz da göz alıcı bir güzelliğe sahiptir.
 • Sert ve sık dokusundan dolayı, mantarlaşmaya ve kurtlanmaya çok dayanıklıdır.
 • Ham kerestesi güneşe karşı dayanıksız olduğundan özel işlemlerden geçirilir. Bu işlem neredeyse bir yılı bulmaktadır. Hazır olan keresteler artık bir metal kadar dayanıklı hale gelir.
 • Madagaskar Abanozu (Kırmızı renkli), Afrika Abanozu, Seylan Abanozu, Hindistan Abanozu, Karayip Abanozu (Yeşil renkli) türleri mevcuttur.
 • İslam medeniyetinde önemli yeri olan bir ağaçtır. Dini yapılarda, minberlerde, kakmacılıkta ve oymacılıkta kullanılmıştır. Satranç ve dama taşları ile tavla pullarının yapımında kullanılmıştır.
 • Müzik aletlerinden biri olan klarnet yapımında kullanılır. En iyi klarnetler, abanoz kerestesinden yapılmaktadır.
 • Normal ahşap vidaları abanoz ahşaplara girmemektedir. Bunun için demir vidaları kullanılmaktadır.
 • Suya batabilen bir ağaç türüdür.
 • Nesli tüketme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir ağaçtır.

Sağlıcakla Kalınız…

 

Güherçile Nedir? Güherçile Nerelerde Kullanılır?

güherçile nedir, potasyum nitrat

Güherçile Nedir? Güherçilenin Özellikleri Nelerdir?

Güherçile; doğada 3 farklı formda bulunan nitrat bileşiklerine verilen genel isimdir. En bilindik güherçile; Potasyum Nitrat (KNO3) olduğu için güherçile ile özdeşleşmiştir. Bilinen diğer güherçile çeşitleri; Şili Güherçilesi olarak bilinen Sodyum Nitrat (NaNO3) ve duvar güherçilesi veya toprak güherçilesi adı verilen Kalsiyum Nitrat (Ca[NÖ3]2 bileşiğidir. Nemli evlerin duvarlarında meydana gelen beyaz renkli lekeler Kalsiyum Nitrat olarak bilinen duvar güherçilesidir. Güherçile; bazı mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu oluşan bir bileşiktir. Suda kolayca çözünebilmekte iken alkol içerisinde çözünürlüğü çok azdır.

Güherçile Nasıl Kullanılır? Potasyum Nitratın Kullanım Alanları

Güherçilenin değişik formları yüzlerce yıldır bilinmekte ve kullanılmaktadır. Hekimlikte, bazı diş macunlarında,gübre yapımında, barut ve kibrit yapımında,bazı roketlerde itekleyici olarak, havai fişek yapımında ve yiyeceklere katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Sigara yapımında da kullanılmaktadır. Bir katkı maddesi olarak sigaradaki işlevi sigaranın sönmemesini sağlamaktır. Güçlü bir damar büzücü etkisi bulunur bu sebeple eski zamanlarda libido düşürücü olarak kullanılmıştır. Gıdalarda; gıdaların saklama sürelerini arttırmak için eklenmektedir ve E252 kodu ile bilinir.

Potasyum nitrat; tarımda oldukça sık kullanılmaktadır. Tarımsal ürünlerde verim ve kalite artışına neden olmaktadır. Bitki çeşidine göre meyvelerin olgunlaşmalarına, büyüklüklerine ve miktarlarına katkı sunar ve dayanıklıklarını arttırır. Üzüm, narenciye, patates, pamuk gibi pek çok tarımsal ürünün gübrelenmesinde kullanılır.

Potasyum Nitrat Asit midir Baz mıdır?

Potasyum nitrat yani güherçile bir tuzdur. Bu tuz nötr karakterdedir(ne asidik ne de baziktir.) Böyle olmasının nedeni potasyum güherçilesini oluşturan KOH bazı ile HNO3 asitinin kuvvetli karakterde olmasıdır. Kuvvetli asit-kuvvetli baz veya zayıf asit-zayıf baz tepkimelerinde ortaya çıkan tuzlar nötr karakter göstermektedirler.

Potasyum Nitratın Zararları Nelerdir?

Kanserojen etkilerinin olabileceği yönünde bulgular bulunmaktadır. Eski zamanlarda antiseptik olarak kullanılmışsa da uzun süre maruz kalmak böbreklere zarar vermektedir.

Sağlıcakla Kalınız…

İrmik Nedir? İrmik Nasıl Kullanılır?

irmik nedir, darı irmiği, buğday irmiği

İrmik Nedir?

İrmik; genel olarak durum buğdayından elde edilen rengi sarı, taneleri biraz iri olan bir un çeşididir. Semolina olarak da bilinir. Bazı çorbalarda ve irmik helvası gibi tatlılarda kullanılan bir besindir. Ayrıca; Makarna irmikten yapılmaktadır. Darı irmiğinden ise boza yapılmaktadır. Genel olarak ise irmikten; irmik tatlısı, irmik helvası, irmik köftesi, buğday irmiği veya darı irmiği çorbası, boza, bebek maması yapılabilir. Ayrıca; bazı tariflerde galeta unu yerine kullanılabilir. İrmiğe batırılarak pişirilmiş balıklar oldukça lezzetlidir.

İrmiğin Özellikleri Nelerdir? İrmikte Gluten Var mı?

Kalori değeri çok yüksek bir besindir. 100 gram irmiğin kalorisi yaklaşık 370 kaloridir. Ayrıca buğday irmiği yüksek oranda gluten içeren bir besin maddesidir. Çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olanların tüketmemesi gereken besinler arasındadır. Darı irmiği gluten içermemesi nedeniyle çölyak hastaları tarafından tercih edilebilir. Darı irmiği buğday irmiğine göre daha lezzetlidir.

İrmiğin Faydaları Nelerdir?

Yüksek oranda magnezyum ve demir içeren bir besindir. Glisemik indeks değeri normal una göre daha düşüktür. Lifli yapısı ve glisemik indeks değerinin düşük olması nedeniyle beyaz una göre daha faydalıdır. Fosfor ve potasyum açısından çok zengin bir besindir. Tok tutucu etkisi ve zengin besin içeriği nedeniyle zayıflamak isteyenler için kullanılabilir. Sporcular için de beyaz una göre alternatif olabilir. Ancak tüketiminde ölçülü olmak gerekmektedir.

Sağlıcakla Kalınız…

Koruk Suyu Nasıl Yapılır? Koruk Suyunun Faydaları Nelerdir?

koruk suyu nasıl yapılır

Koruk Suyu Nedir?

Koruk; olgunlaşmamış üzüme verilen isimdir. Akdeniz mutfağına özgü içeceklerden birisidir. Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde tüketilen bir içecektir. Kendine özgü buruk, ekşi bir lezzeti vardır. Fransa’da Vertjus olarak bilinir. Değişik yapım şekilleri bulunur ve değişik meyvelerden de yapılabilir. Bazen içerisine baharatlar da katılır.

Koruk Suyu Nasıl Yapılır?

Koruk suyu yapmak için istenen miktarda koruk taneleri iyice yıkanır. Koruk taneleri katı meyve sıkacağında sıkılır ve suyu çıkarılır. İşlem bu kadar basit. Çıkan su şişelenir ve şişenin ağzı kapatılır. Buzdolabına kaldırılır. Buzdolabında 6 ay kadar bozulmadan saklanabilir. Tüketileceği zaman tatlandırıcı ve su karıştırılarak tüketilebilir. Koruk tanelerinin suyunu çıkarma işlemi mutfak robotu veya el ile de yapılabilir. Koruk suyu kaynatılarak koruk ekşisi de yapılabilir.

Koruk Suyunun Faydaları Nelerdir? 

Koruk suyu ile hazırlanan koruk şerbeti, hazımsızlık problemine iyi gelir. Koruklar sıkılırken çekirdekleri ile beraber sıkıldığı için çekirdeklerde yoğun olarak bulunan antioksidanlar suya geçerler. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendiren bir içecektir. Göz ağrılarına ve kurdeşen, alerji gibi rahatsızlıklara fayda sağlar. Vücudu serinletici ferahlık verici etkisi bulunur. Bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı giderir. Yemeklerle birlikte tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıcı etkisi bulunur.

Sağlıcakla Kalınız…

Darı Nedir? Darı Nasıl Kullanılır?

darı ile mısırın farkları

Darı Nedir? 

Darı; buğdaygiller familyasına ait bir tahıl türüdür. Mısır ile aynı alt familya içerisinde yer alır ancak mısırdan farklı bir türdür. Darının anavatanı Asya topraklarıdır özellikle Çin’den tüm dünyaya yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde pek çok yerde tarımı yapılan bu bitki dünyada en fazla Hindistan’da yetiştirilir. Nijerya ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde de tarımı yoğun bir şekilde yapılır. Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı bir bitkidir.

Darı Nasıl Kullanılır? Darı Çeşitleri Nelerdir?

Binlerce yıldır yetiştiği yerlerde insanların temel besin maddesi olmuştur. Hayvan yemi olarak da çok değerli bir bitkidir. Ekmek yapımında kullanıldığı gibi mısırın kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Cin darı olarak bilinen tür bozanın ana maddesidir. Muhabbet kuşları için yapılan yemlerin ana maddesi yine darıdır. Koca darı olarak bilinen tür ekmek yapımında sıklıkla kullanılır. Gluten içermeyen besinler arasında yer alır. Darının tanelerinin yanında yaprak ve sapları kurutulduktan sonra hayvan yemi olarak kullanılır. Yaprak ve saplar çiğ halde hayvanlar için zehirli olabilmektedir.

Darı unu; normal un yerine kullanılabilecek iyi bir alternatiftir. Bazı yörelerimizde darı unu ile ayran karıştırılarak ekmek yapılır. Darı unu, tanelerine göre daha çabuk bozulurlar bu nedenle azar azar satıl almakta fayda vardır. Saklarken serin ve karanlık bir yerde ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Darıunu evde hazırlanabilir. Bunun için uygun bir öğütücü veya un yapmaya müsait bir blender yardımı ile evde üretimi yapılabilir.

Darı ile Mısır Arasındaki Farklar

Darı; mısır ile birlikte aynı familyadandır. Her ikisi de buğdaygiller familyasına aittir. Mısırın anavatanı Amerika iken Darının anavatanı Asya’dır. Mısır taneleri darıya oranla daha büyüktür.

Darının Faydaları Nelerdir?

Mısıra göre doğallığı büyük oranda korunduğu ve çok işlemden geçirilmediği için sağlık açısından faydalı etkileri bulunmaktadır. Yüksek oranda magnezyum içeren bir besindir. Bu nedenle sinir sistemine, kas ve kemiklere faydalı besinler arasındadır. Halsizlik gibi problemlere karşı fayda sağlayabilmektedir. Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır. Aynı zamanda kalp sağlığına faydaları bulunabilir. Fosfor ve bakır mineralleri bakımından da faydalıdır. Glutensiz bir besin olduğundan; çölyak hastaları ve gluten hassasiyet olanlar için iyi bir alternatiftir. Lezzetli ekmeği ve keki yapılabilir.

Sağlıcakla Kalınız…

Guatr Bitkisel Tedavi ve Guatr için Ceviz Kürü

Guatr Nedir?  Ceviz Kürü Nedir?

Tiroit Hastalığı için Ceviz Kürü | Guatr Bitkisel Tedavi için Ceviz Kürü

Malzemeler

– Organik bal 1 kg

– 40 yeşil (taze) küçük ceviz

Guatr Bitkisel Tedavi için Hazırlama metodumuz:

Cevizleri iyice yıkanır, kuruladıktan sonra steril bir iğne kullanarak cevizlere küçük delikler açılır veya cevizler iki  parçaya bölünür. Cevizleri bir kavanoza konur ve üzerine bal dökülür. Kavanozun ağzı kapatılır ve bir ay kadar beklenir. Bazı tariflerde güneş altında bekletilmesi bazı tariflerde serin ve karanlık bir yerde bekletilmesi önerilir. Mutfakta ağzı kapalı bir şekilde bekletilmesi yeterli olabilmektedir. 

Guatr için ceviz kürünün Kullanımı

Her gün bal içindeki iki parça ceviz reçel veya tatlı niyetine tüketilebilir.

Not: Ceviz alerjisi olanların veya tarifte bal kullanıldığı için şeker sorunu olanların dikkatli kullanılmaları gerekir.

Troid Hastalarının Tüketmemesi Gereken Besinler

Kabaca, vücutta iyot emilimine engel olan gıdaların fazla tüketilmemesi gerekir. Özelikle kükürtlü yiyecekler, vücudun iyodu kullanmasını engellemektedir. Kükürt bakımından zengin gıdalar; brokoli, soya, karnabahar, turp, beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, ıspanak, darı,  yerfıstığı sayılabilir. Ancak bu gıdaların hiç alınmaması gibi bir durum da söz konusu değildir. Bu besinler makul porsiyonlarda tüketilebilirken, bu besinlere dayalı beslenme sistemlerinin gözden geçirilmesi gerekebilir.

Troid Hastalarının Tüketebileceği Besinler…

Dereotu; genel troid rahatsızlıklarının hepsinde etki gösteren bir besindir. Troid hastalarının mutlaka doğal besinlerle beslenmesi gerekir. Kimyasal katkı maddeleri içeren besinler, ağır metaller vs. otoümmin sistemini bozmaktadır.

Not: Aşağıda yazılan guatr için bitkisel kür Avrupa’da sıkça kullanılan ve Türkiye’de fazla bilinmeyen bir kürdür. Uygulamadan önce MUTLAKA doktorunuza danışın, fikrini alın ve cevize karşı alerjiniz olup olmadığını test ettirin. Burada yazılanlar asıl tedavi yerine asla geçmez, beslenme desteği olarak kullanılabilir. Yeşil cevizin içerdiği selenyum ve iyot nedeniyle vücudun genel sağlığına etki edebilecek bir uygulamadır.  Bazı tariflerde ceviz yerine fındık da kullanılabilmektedir.

Sağlıcakla Kalınız…

 

Recent Posts